კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

რა ინფორმაციას ვაგროვებთ?

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენგან, როდესაც თქვენ რეგისტრირდებით საიტზე, ანთავსებთ შეკვეთას, იწერთ სიახლეებს ან ავსებთ რაიმე ფორმას. ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისას ან შეკვეთისას, თქვენ შეიძლება მოგთხოვოთ რომ შეიყვანოთ: სახელი,ელ-ფოსტა ან საფოსტო მისამართი. თუმცა თქვენ ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს საიტს ანონიმურად.

რაში ვიყენებთ თქვენგან მიღებულ ინფორმაციას?

ნებისმიერი ინფორმაცია,რომელსაც მოვიპოვებთ თქვენგან შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

  • მოვახდინოთ თქვენი გამოცდილების პერსონალიზაცია (თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უკეთ მოვახდინოთ რეაგირება საჭიროების შემთხვევაში) განვავითაროთ ჩვენი საიტი

(ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ გავაუმჯობესოთ ჩვენი საიტი იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით რასაც ვიღებთ ჩვენი მომხმარებლებისგან) მომსახურების გაუმჯობესებისთვის

(თქვენი ინფორმაცია გვეხმარება უფრო ეფექტურად ვუპასუხოთ ჩვენს მომხმარებელს მომსახურების მოთხოვნისა და საჭიროების შემთხვევაში ) ელ.ფოსტას რომელსაც თქვენ უთითებთ სიახლეების მიღების გრაფაში, ჩვენ ვიყენებთ რათა თქვენ იყოთ ყოველთვის ინფორმირებული ჩვენი საიტის სიახლეებისა და ახალი ამბების შესახებ.

ვიყენებთ თუ არა cookies?

დიახ Cookies – არის პატარა ფაილები (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information). ჩვენ ვიყენებთ ქუქის დასახმარებლად რომ დავიმახსოვროთ პროცესები და ნივთები თქვენი კალათისთვის, შევიტყოთ და შევინახოთ ეს მონაცემები სამომავლო ვიზიტისთვის და შევინარჩუნოთ მდგრადობა.

გავცემთ თუ არა რაიმე ინფორმაციას სხვა პირებზე?

ჩვენ არ ვყიდით, ვცვლით ან გავცემთ სხვა პირებზე პერსონალურ ინფორმაციას. ეს არ მოიცავს ნდობით აღჭურვილ მესამე პირებს, რომლებიც გვეხმარებიან ჩვენი საიტის, ბიზნესის ან სერვისის ფუნქციონირებაში, ასე რომ ეს ინფორმაცია დაცულია ჩვენს მიერ და ასევე კონფიდენციალურია ჩვენს მიერ ნდობით აღჭურვილი პირების მიერ. ჩვენ შესაძლოა ასევე გავცეთ თქვენი ინფორმაცია, როდესაც ჩვენ გვჯერა ეს არის მიზანშეწონილი და შეესაბამება კანონით დადგენილ წესებს, აღასრულებს ჩვენი საიტის პოლიტიკას, ან დაიცავს ჩვენს ან სხვის უფლებებს, საკუთრებას ან უსაფრთხოებას. მიუხედავად ამისა არაპერსონალური სტუმრის ინფორმაცია შესაძლებელია გადაეცეს მესამე პირებს მარკეტინგის, რეკლამირების ან სხვა მიზნებისთვის

ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ეს ონლაინ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ინფორმაციაზე რომელიც მოპოვებულია ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით და არა რომელიც მოპოვებულია კავშირის/საიტის გარეთ.

თქვენი თანხმობა

ჩვენი საიტის გამოყენებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

ცვლილებები

თუ ჩვენ გადავწყვეტთ რომ შეცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, ჩვენ ამ ცვლილებებს წარმოგიდგენთ ამ გვერდზე.