მოხმარების წესები

 1. მომხმარებელი დაცულია KAMEREBI.GE -ზე შეძნილი პროდუქტისა და გადახდილი თანხის დაბრუნების გარანტიით.

მომხმარებლის რეგისტრაციის წესები:

 • მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტონული ფოსტა, მისამართი, პირადი ნომერი და სხვა მონაცემები.
 • რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება.
 • მომხმარებლის სახელი და პაროლი უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი, იგი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს , ციფრებს და სიმბოლოებს.
 • აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.
 • ერთ ფიზიკურ/იურიდიულ პირზე ნებადართულია მხოლოდ ერთი მომხმარებლის/პროფილის რეგისტრაცია.
 • მომხმარებელი სრულად პასუხისმგებელია, როგორც პირად ანგარიშისზე, ასევე ყველა იმ აქტივობაზე, რაც ხორციელდება მომხმარებლის ანგარიშით ვებ-გვერდზე ყოფნის დროს, ან მომხმარებლის პირადი ანგარიშის მეშვეობით “KAMEREBI.GE ” – ით სარგებლობის დროს.

შეკვეთა:

 • მომსახურებით სარგებლობისათვის მომხმარებელი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია საიტზე. საიტის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მოხმარებლის მეირ შეყვანილი ინფორმაციის ნამდვილობაზე
 • შეკვეთის განთავსება მიმდინარეობს მომხმარებლიეს მიერ პირადი კაბინეტიდან. მომხარებელს შეკვეთის განთავსებამდე ნებისმიერ მომენტში შეუძლია შეცვალოს, წაშალოს ან დაამატოს პროდუქცია კალათაში. შეკვეთების შესახებ ინფორმაცია მომხმარებელს აქვს საკუთარ პროფილში “ანგარიში“.
 • შეკვეთის განთავსება მომხმარებელს შეუძლია 24/7 ნებისმიერ მომენტში.
 • საიტის ადმინსიტრაცია არ აგებს პასუხს არჩეული პროდუქციის მუდმივ ასრსებობაზე, რომელიც განთვსებულია საიტზე. ნივთის არ არსებობის შემთხვევაში ადმინისტრაცია უფელბამოსილია გააუქმოს შეკვეთა და შეატყობინოს მყიდველს ელ.ფოსტის ან საკონტაქტო ტელეფონის მეშვეობით შეკვეთიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში.

ანგარიშსწორება:

 • მომხმარებელის მიერ საიტზე განთავსებული პროდუქტის შეძენა ხელმისაწვდომია უნაღდო ან ნაღდი ანგარისწორების გზით.
 • შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელი პროდუქტისა და მიწოდების ღირებულებას იხდის ბანკის დაცულ გვერდზე პლასტიკური ბარათით ან ნაღდი ფულით პროდუქტის მიღებისას.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ ნებისმიერი ბანკის მიერ გამოშვებული VISA ან MasterCard ბარათით.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ Unipay – ს ელექტრონული საფულით.
 • საიტზე გადახდა შეგიძლიათ საბანკო გადარიცხივით, წინასწარი დაგეგმილი შესყიდვისას.

ტრანსპორტირება:

 • შეკვეთილი პროდუქტის მიწოდება ხორციელდება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე.
 • ტრანსპორტირება ხორციელდება მხოლოდ გადახდის დადასტურების შემდეგ ან სატელეფონო კომუნიკაციის შემდგომ.
 • ჩვენ ვიყენებთ მიწოდების სხვადასხვა მეთოდს ( საქ.ფოსტა,DHL და სხვა) . მიწოდება არის სრულიად უფასო საქართველოს მასშტაბით.

შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა:

  • თუ პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა გამოწვეულია მყიდველის მხრიდან მისი სურვლისამებრ ამ შემთხვევაში მყიდველი იხდის დაბრუნება/შეცვლის ხარჯებს სრულად.
  • თუ პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა გამოწვეულია გამყიდველის მხრიდან: სხვა პროდუქტის გაგზავნა, სხვა ფერი, დაზიანებული, რაიმე სახის ნაკლი და ა.შ ასეთ შემთხვევაში დაბრუნება/შეცვლის ხარჯები ეკისრება ეგამყიდველს.
  • ყველა მოთხოვნა დაბრუნება/შეცვლის შესახებ განიხილება საიტის ადმინისტრაციის მიერ და მხოლოდ განხილვის შემდეგ მოხდება შესაბამისი ზომების მიღება.
  • პროდუქტის დაბრუნების შემთხვევაში თანხა უბრუნდება მყიდველს საიტზე არსებული ბალანსის სახით.
  • დაბრუნება/შეცვლის ფუნქცია,რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ითვალისწინებს მყიდველსა და გამყიდველს შორის სანდოობის გამყარებას.