კამერის სამაგრები

შემავსებელი 10.00

კამერის საფარი HIKVISION DS-1250ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1250ZJ

გარე გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის წვიმის საფარი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 12.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1663ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1663ZJ

კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 14.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1259ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1259ZJკალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 15.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1292ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1292ZJ

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 18.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1240ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1240ZJ

ჭერზე კამერის სამაგრი ფეხი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 20.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1280ZJ-DM21

0 out of 5
(0)
კოდი : 1280ZJ-DM21

Dome ტიპის კამერისთვის სამაგრი ფეხი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 21.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1293ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1293ZJ

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 21.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1294ZJ

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 22.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1227ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1227ZJ

შიდა გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 29.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1614ZJ

0 out of 5
(0)
კოდი : 1614ZJ

კედელზე სამაგრი ფეხი Speed Dome ტიპის კამერისთვის.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 36.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1280ZJ-DM18

0 out of 5
(0)
კოდი : 1280ZJ-DM18

კამერის სამაგრი ფეხი.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი 36.00

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ-PT

0 out of 5
(0)
კოდი : 1294ZJ-PT

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის საფარი HIKVISION DS-1250ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

გარე გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის წვიმის საფარი.

კოდი : 1250ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

10.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1663ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

კოდი : 1663ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

12.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

14.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1292ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

კოდი : 1292ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

15.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1240ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

ჭერზე კამერის სამაგრი ფეხი.

კოდი : 1240ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

18.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1280ZJ-DM21

0 out of 5
(0)
HIKVISION

Dome ტიპის კამერისთვის სამაგრი ფეხი.

კოდი : 1280ZJ-DM21
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

20.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1293ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

კოდი : 1293ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

21.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

კოდი : 1294ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

21.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1227ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

შიდა გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

კოდი : 1227ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

22.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1614ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Speed Dome ტიპის კამერისთვის.

კოდი : 1614ZJ
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

29.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1280ZJ-DM18

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კამერის სამაგრი ფეხი.

კოდი : 1280ZJ-DM18
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

36.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ-PT

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

კოდი : 1294ZJ-PT
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

36.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის საფარი HIKVISION DS-1250ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

გარე გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის წვიმის საფარი.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

10.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1663ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

12.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

14.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1292ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

15.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1240ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

ჭერზე კამერის სამაგრი ფეხი.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

18.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1280ZJ-DM21

0 out of 5
(0)
HIKVISION

Dome ტიპის კამერისთვის სამაგრი ფეხი.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

20.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1293ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

21.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

21.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1227ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

შიდა გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

22.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1614ZJ

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი Speed Dome ტიპის კამერისთვის.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

29.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი
Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

36.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ-PT

0 out of 5
(0)
HIKVISION

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

Availability:

ხელმისაწვდომია წინასწარი შეკვეთისათვის

36.00 კალათაში დამატებაშეადარე
შემავსებელი

კამერის საფარი HIKVISION DS-1250ZJ

0 out of 5
(0)

გარე გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის წვიმის საფარი.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1292ZJ

0 out of 5
(0)

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1293ZJ

0 out of 5
(0)

კედელზე სამაგრი ფეხი Bullet ტიპის კამერისთვის.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ

0 out of 5
(0)

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1227ZJ

0 out of 5
(0)

შიდა გამოყენების Dome ტიპის კამერისთვის ჭერში სამაგრი ფეხი.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1614ZJ

0 out of 5
(0)

კედელზე სამაგრი ფეხი Speed Dome ტიპის კამერისთვის.

შემავსებელი

კამერის სამაგრი HIKVISION DS-1294ZJ-PT

0 out of 5
(0)

კედელზე სამაგრი ფეხი PTZ Dome ტიპის კამერისთვის.

Showing 1–12 of 37 results

“კამერის სამაგრები” არის ონლაინ მაღაზია Kamerebi.Ge-ს კატეგორია, სადაც შეგიძლიათ ხელსაყრელ ფასად შეიძინოთ პროდუქცია. KamerebiGe – ზე ონლაინ შეძენისას თქვენ ხართ სრულიად დაცული, რადგან ჩვენ გთავაზობთ მოქნილ საგარანტიო პოლიტიკას – 12 თვიანი გარანტია ძირითად პროდუქტებზე. კამერის სამაგრები KamerebiGe – ზე არის მომხმარებლისთვის მაქსიმალური კომფორტისთვის დამატებული კატეგორია, ონლაინ შეძენისას დაზოგავთ დროს, პროდუქტს კი მიიღებთ საქართველოს მასშტაბით. ჩვენთან თქვენ იპოვნით შემდეგი ტიპის პროდუქტებს: Turbo-HD და IP კამერებს, ციფრულ და ქსელურ ვიდეოჩამწერებს, მყარ დისკებს, სვიჩებს, კოაქსიალურ და ქსელის კაბელებს, ვიდეო-სამეთვალყურეო სისტემისთვის ყველა საჭირო აქსესუარს. KamerebiGe უზრუნველყოფს თქვენს მაქსიმალურ დაცულობასა და კომფორტს, ჩვენი მომხმარებელზე ზრუნვის გუნდი მუდამ მზადაა დაგეხმაროთ “კამერის სამაგრები”-ს პროდუქტის შერჩევაში, გაგცეთ პასუხი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ კითხვებზე. ჩვენთან შეგიძლიათ ბარათით და ნაღდი ფულით გადახდა. ჩვენი კურიერი შეძენილ ნივთს მითითებულ მისამართზე მოგიტანთ უმოკლეს შესაძლო ვადაში.