ქსელის კაბელი CAT 5E FTP 25 AWG HUNKA KABLO

ვიდეო-სამეთვალყურეო IP სისტემისთვის შიდა გამოყენების ქსელის კაბელი.

1.45