დენის კონექტორი DC connector

ვიდეო-სამეთვალყურეო Turbo-HD და IP სისტემისთვის დენის კონექტორი.

2.00