კოაქსიალური კაბელი HUNKA CCTV 2+1 (0,22+2×0,22)

ვიდეო-სამეთვალყურეო Turbo-HD სისტემისთვის კოაქსიალური/ვიდეოს კაბელი.

1.35